Autorizari si certificari

Autorizari si certificari

Respectam cerintele clientilor si ale celorlalte parti interesate, aplicând prevederile legislatiei în vigoare, ale standardelor existente armonizate cu normele Uniunii Europene.
Pentru atingerea acestor principii, am implementat, mentinem si îmbunatatim continuu un sistem eficient si competitiv de management al calitatii

 • prin auditul intern
 • integrat certificat  conform referintelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 respectiv SR ISO 45001:2018

si ne adaptam la solicitarile dinamice ale pietei utilizând instrumente transparente de management

AUTORIZATII ISCIR

Societatea este autorizata ISCIR sa execute urmatoarele lucrari:
Conform PT A1:
a) Montare/ instalare, punere în functiune, service si reparare pentru:

 • cazane murale sau de pardoseala pentru încalzire centrala cu tiraj fortat sau tiraj natural cu puterea P<70Kw;
 • cazane de pardoseala pentru încalzire centrala cu 70Kw<P<300Kw;
 • arzatoare de combustibili gazosi cu P< 300Kw;
 • programatoare si sisteme de telecomanda a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi;
 • regulatoare, termostate, dispozitive de control multifunctionale, dispozitive de protectie.

b) Verificari tehnice periodice si autorizarea functionarii pentru:

 • cazane murale sau de pardoseala pentru încalzire centrala cu tiraj fortat sau tiraj natural cu puterea P<70Kw;
 • cazane de pardoseala pentru încalzire centrala cu 70Kw<P<300Kw;
 • tuburi radiante, P=300Kw.

Conform PT C9:
Montare/ instalare, punere în functiune, service si reparare la cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune, astfel:

 • Cazane de apa calda P>300Kw, p max.= 6 bari, Tmax.=110 C;
 • Cazane de abur de joasa presiune p max.=0,5 bar, P>300Kw.

Pentru a realiza lucrari de buna calitate S.C. PRIMO S.R.L. utilizeaza urmatorul personal autorizat si calificat corespunzator nivelului si gradului de complexitate cerut:

 • Sudori autorizati de ISCIR;
 • Responsabil Tehnic cu Sudura autorizat ISCIR;
 • Electricieni atestati de S.C. ELECTRICA S.A.;
 • Responsabili Tehnici cu Executia;
 • Personal de verificare si control.

Societatea este autorizata de B.R.M.L. pentru exercitarea activitatilor de vanzare si montare de mijloace de masurare